You cannot place a new order from your country. United States

              Societatea SC GERMANTOOLS CAD SRL, cu sediul in Sibiu, str. Rahova, bl. 34 /22, jud. Sibiu, cod unic de inregistrare RO26578254, avand numar de ordine in Registrul Comertului J32/135/2010, reprezentata legal de administrator Todarcea Ioan, colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

              Incepand cu data de 25.05.2018, societatea SC GERMANTOOLS CAD SRL s-a aliniat la standardele europene in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date stipulate in Regulamentul 2016/679/UE.

              Prin aceasta notificare va informam in legatura cu drepturile dvs. privind confidentialitatea datelor cu caracter personal si scopul prelucrarii lor.

              Utilizarea datelor personale si scopul prelucrarii acestora

              SC GERMANTOOLS CAD SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in scop contractual si legal. Temeiul prelucrarii este constituit din contractul intervenit intre parti si prevederile legale.

              Prelucram datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

o   In scopul furnizarii bunurilor/serviciilor contractate cu subscrisa;

o   In scopul executiei contractului incheiat cu subscrisa;

o   In scopul respectarii obligatiilor legale;

o   In scop de marketing, in vederea imbunatatirii permanente a calitatii serviciilor si produselor oferite.

                  Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

o   Consimtamantul dumneavoastra;

o   Contractul incheiat cu subscrisa la care dumneavoastra sunteti parte;

o   O obligatie legala.

                  Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

o   Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

o   Intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra (departament resurse – umane, departament de contabilitate, dezvoltatori de servicii I.T., transportatori etc.)

              Pastrarea datelor personale

              Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazute de dispozitiile legale.

 

 

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

              In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate in Legea nr. 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016*, va puteti exercita oricare din urmatoarele drepturi:

o   Dreptul de acces la datele personale care va privesc;

o   Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

o   Dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex.: cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);

o   Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex.: atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date);

o   Dreptul de a depune o plangere la subscrisa si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;

o   Dreptul de a va opune prelucrarii;

o   Dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior.

            Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exercita suplimentar:

o  Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre subscrisa pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul online (daca este cazul);

o  Dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;

o  Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator.